Informacja o ochronie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujmy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Appliscale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Prof. Michała Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
    pod nr KRS: 0000592380, posiadającą NIP: 9452189348, REGON: 363291430
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i prowadzenia dalszej korespondencji. Podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie/pytania, po czym zostaną usunięte.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Dane mogą być przekazywane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora (np. dostawcom usług informatycznych).
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak warunkuje możliwość zadania pytania i uzyskania odpowiedzi.
  8. Odnośnie do wszystkich kwestii związanych z Pani/Pana danymi osobowym można się z nami kontaktować pod adresem mailowym: info@appliscale.io